Научете повеќе 

Сите блог статии

Царинска вредност на увезена стока

ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ на увезената стока е трансакциската вредност, а тоа е вистински платена цена или цена која треба да се плати за стоката кога е продадена за извоз во царинското подрачје на Република Македонија, прилагодена, таму каде што е тоа потребно, во согласност со членовите 35 и 36 од овој закон.

Прочитај повеќе

Процес на ревизија на ПЕМ конвенцијата

Целта на тековниот процес на ревизија е модернизирање и ажурирање на правилата за потекло содржани во договорите за слободна трговија на ЕУ со земјите во Пан-евромедитеранскиот (ПЕМ) регион, со тоа што ќе се создадат пофлексибилни, полиберални, поедноставни за користење и насочени кон потребите на бизнисите.

Прочитај повеќе

Опрема и резервни делови врз основа на влог на странско лице

Сакате да внесете опрема и резервни делови на основа на странски влог кои служат за вршење на претежната дејност на друштвото но не знаете како? Следете ги следниве чекори и остварете го правото за ослободување од увозни давачки:

Прочитај повеќе