Специјализирани од областа на шпедицијата, царинското посредување и имплементација на царинските прописи.

Кратко за нас

ПОСТОЛОВИ ШПЕДИЦИЈА И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ е  клиентски ориентирана фирма, специјализирана од областа на царинското посредување и консалтинг за спроведување на програмите за усогласеност со царинските прописи.

Нудиме професионална поддршка  од областа на шпедицијата , царинското работење и имплементација на царинските прописи  што ќе доведе до подобрување на квалитетот на работењето и зголемување на конкурентноста на нашите клиенти

Ги поседуваме сите потребни сертификати и лиценци со кои обезбедуваме навремено ,прецизно и сигурно царинење на секаков вид на стока.

Наша Мисија

Мисијата на ПОСТОЛОВИ ШПЕДИЦИЈА И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ е задоволен клиент. Со искуството и знаењето кое го поседуваме да дадеме оптимална понуда и во најкраток рок да најдеме најдобри решенија за нашите клиенти кои ќе го унапредат нивното работење.Нашите клиенти се и наши партнери.

Нашата Визија

Нашата визија е да станеме синоним за квалитетна, ефикасна и економична услуга од областа на царината и царинското работење. ПОСТОЛОВИ ШПЕДИЦИЈА И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ ги превзема сите потребни чекори како би можела, исклучиво со квалитетот на услугата што ја нуди да стане водечка компанија од областа на царинското посредување спроведување на програмите за усогласеност со царинските прописии спроведување на специјализирани обуки за истите.