Научете повеќе 

Блог статии од месец Април, 2021

Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

Материјали без потекло употребени при производството напроизводи со потекло од една Договорна страна за која доказот запотекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите одНаслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царинскидавачки од секаков вид во Договорната страна извозник.

Прочитај повеќе

Недоволна обработка или преработка

За да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од член 5 на Уредбата за спроведување на царинскиот закон постојат...

Прочитај повеќе