Научете повеќе 

Блог статии од месец Maj, 2021

Паневромедитерански преференцијални правила за потекло

Регионалната конвенција за пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло (ПЕМ конвенција) е единствен документ чија главна цел е примена на идентични преференцијални правила за потекло на стока со која се тргува меѓу договорните страни кои се потписнички на овој документ.

Прочитај повеќе