Царинска вредност на увезена стока

ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ на увезената стока е трансакциската вредност, а тоа е вистински платена цена или цена која треба да се плати за стоката кога е продадена за извоз во царинското подрачје на Република Македонија, прилагодена, таму каде што е тоа потребно, во согласност со членовите 35 и 36 од овој закон. Во ова видео ќе се дознаете:
  • Која е законската основа за утврдување на царинската вредност
  • Кои се методите за утврдување на царинска вредност
  • Зошто е таа значајна
  • Кои трошоци се додават а кои не на вистински платената цена или цената којашто треба да се плати

Поврзани блог статии