Синоним за квалитетна, ефикасна и економична услуга од областа на царинското посредување.

Царинско посредување

ПОСТОЛОВИ шпедиција и консалтинг го поддржува вашиот бизнис.
Царинското посредување
е компетентност и знаење ,тоа е свет каде искуството прави разлика. Нашето знаење и искуство Ви помага да го подобрите Вашето секојдневно работење со тоа што Ви нудиме професионална поддршка од областа на шпедицијата , царинското посредување и имплементација на царинските прописи што ќе Ви овозможи намалување на Вашите трошоци , подобрување на квалитетот на Вашето работење и зголемување на Вашата конкурентност.
 • УВОЗ ,ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА СИТЕ ВИДОВИ НА СТОКА
 • ПРИВРЕМЕН УВОЗ /ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ
 • ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА АТА КАРНЕТ
 • РЕЕКСПОРТ НА СЕКАКОВ ВИД НА СТОКА
 • УВОЗ/ИЗВОЗ  ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
 • ПОДГОТОВКА НА ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА
 • ПРЕСМЕТКА НА ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ,ДДВ И ОСТАНАТИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ
 • КОНСУЛТАНЦИИ ЗА ЦАРИНСКА РЕГУЛАТИВА  ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА
 • ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  СИТЕ ДОЗВОЛИ ОД ДРУГИТЕ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ  ПОВРЗАНИ СО УВОЗОТ ИЛИ ИЗВОЗОТ НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД
 • АНАЛИЗА ПРЕД ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКА
 • РЕВИЗИЈА ПОСЛЕ ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКА

Резултати кои може да ги очекувате доколку нѐ одберете нас: