Научете повеќе 

Блог статии од месец Maj, 2022

Овластен Економски Оператор

Стекнувањето на статусот овластен економски оператор претставува сертифицирање на трговското друштво, како сигурен и безбеден партнер на Царинскиот Орган и сигурен и безбеден партнер во меѓународниот и регионалниот синџир на снабдување. Штом ќе станете ОЕО, во меѓународната заедница ќе бидете препознатливи како „доверлив бизнис партнер“

Прочитај повеќе