Научете повеќе 

Блог статии што го содржат тагот authorisedeconomicoperator

Овластен Економски Оператор

Стекнувањето на статусот овластен економски оператор претставува сертифицирање на трговското друштво, како сигурен и безбеден партнер на Царинскиот Орган и сигурен и безбеден партнер во меѓународниот и регионалниот синџир на снабдување. Штом ќе станете ОЕО, во меѓународната заедница ќе бидете препознатливи како „доверлив бизнис партнер“

Прочитај повеќе