Трговски ограничувања во услови на COVID-19

 Само координиран и проактивен пристап во обезбедувањето на релевантни информации кои може да влијаат на вашиот бизнис во услови на криза значително може да ги намали последиците врз истиот .Тимот на ПОСТОЛОВИ шпедиција и консалтинг ДООЕЛ е тука да Ви даде поддршка и да ги сподели со вас најзначајните информации за тековните промени во царинските регулативи во услови на COVID19 ,актуелните забрани или ограничувања како во нашата земја така и во соседните земји. За да се информирате за постојните трговски рестрикции во услови на COVID-19 за земјите од регионот ПРЕВЗЕМЕТЕ ја табелата погоре .
 

Галерија