Современиот начин на работење и водење на базниси наметна потреба за постојано стручно усовршување и континуирана професионална едукација за поефикасно и попрофесионално извршување на задачите од оваа област.

Со оваа пријава која уредно треба да биде пополнета од Ваша страна, ќе добиете пристап до нашата база на знаење со цел да создадеме понаков вид на деловно советување.
Назив на правно лице или поединец*
Адреса:*
Е-пошта*
Телефон*
*

Колку знаете за царинската контрола и усогласеноста со царинските регулативи?

Тестирајте го Вашето знаење и проверете дали сте ПАДАВАН,СОФОМОР ,НИНЏА или „JEDI„ во оваа област.