Синоним за квалитетна, ефикасна и економична услуга од областа на царинското посредување.

Услуги кои нудиме

Царинско посредување: Увозно и извозно царинење на стоки, Услуги за локално царинење на стока, Реекспорт

Организирање на транспорт

Обезбедување на сите дозволи за увоз,извоз и транзит преку ЕХИМ системот

Консалтинг : Царинска Вредност, Тарифирање, Потекло на стока, Царинска усогласеност, Царински Одобренија