Прочитајте повеќе 

НАЈАВА ЗА ПРЕКИН НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

На 19.10.2018 година (петок) на царинска испостава Дојран и царинска испостава Гевгелија, во период од 07:00 до 17:00 часот, како и на 21.10.2018 година (недела) на царинска испостава Дојран во период од 07:00 до 17.00 часот, ќе има прекин на електрична енергија.

Прочитај повеќе

ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Прочитај повеќе

ЗАЕДНИЧКА ПРОМОЦИЈА НА КОНЦЕПТОТ ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР

Царинската управа на Република Македонија на 9.10.2018 година организираше настан за промовирање на концептот на Овластен економски оператор.Беше презентирана можноста за примена на концептот, со оставена можност учесниците да настапат со конкретни прашања за подетално информирање.

Прочитај повеќе