Колку повеќе учите, толку посилни ќе станете

Колку повеќе учите, толку посилни ќе станете. Постолови шпедиција и консалтинг заедно ја следиме обуката од Царинска Управа на РСМ за промените во Хармонизираниот Систем за 2022.

Галерија

Поврзани вести