Одлука за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување на увозните давачки-царинските стапки на одделни производи и истата важи заклучно со 30 јуни 2022 година. "Службен весник на РСМ" бр.267 од 02.12.2021

Преземете ја целосната одлука тука

Поврзани вести