WCO (Светска Царинска Организација)

И покрај постојаната загриженост во врска со глобалната здравствена криза предизвикана од пандемијата СОВИД-19, од клучно значење е царинските управи да продолжат да го олеснуваат непречениот проток на стоки, особено стоките за помош, за да помогнат во ублажување на целокупното влијание на пандемијата.

Светската царинска организација (СЦО) ја организираше втората виртуелна Академија за знаење за царина и трговија (КАКТ), собирајќи ги најистакнатите експерти за царински прашања за да ги исполнат барањата за сложено меѓународно и прекугранично тргување систем.

Теми кои беа опфатени

Галерија

Поврзани вести