ЦАРИНСКИ ПОСТАПКИ И ФОРМАЛНОСТИ ВО УСЛОВИ НА COVID-19

Дали има промени во царинските постапки и царинските формалности во услови на COVID 19 ? Дали важат постоечките нетарифни  мерки за увоз на медицински маски и друг потрошен медицински материјал ?На кој начин ќе се применуваат царинските прописи во постапката за донесување одлуки во услови на кризата ? Во кои испостави се применува безхартиен извоз ?
Царинската Управа на РСМ дава практични насоки и решенија за овие а и за многу други прашања со објавувањето на Упатство за царински прашања поврзани со вонредната состојба COVID-19  на селдниов линк :
http://customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/2536-covid-19