ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА СООБРАЌАЈОТ НА ЦИ БЛАЦЕ - СТОКОВО И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ

Ве информираме дека поради изведување на градежни работи на магистралниот пат Скопје - Приштина, поточно од косовскиот граничен премин („Хани Елези“ - Качаник) ќе биде во прекин сообраќајот во двата правци, за влез и излез од Косово, во деновите: - на 07.12.2018 год. во време од 09:00 ч. – 12:00 ч. и од 14:00 ч .- 17:00 ч. - на 08.12.2018 год. во време од 07:00 ч. - до 17:00 ч. Царинските формалности на ЦИ Блаце ќе се обавувааат отежнато и со одредени прекини.


http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/1927-izvestuvanje-za-prekin-na-soobrakjajot-na-ci-blace-stokovo-i-patnichki-promet