Четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“

Од 5-7 октомври, во хотел Гардениа СПА, Велес, се одржува четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“.Целта на четвртата заедничка работилница е зајакнување на капацитетите на претставниците на малите и средни претпријатија за раководење со проектен циклус (РПЦ), со посебен фокус кон поуспешно искористување на потенцијалните ЕУ фондови преку пишување и спроведување на проекти.Проектот го спроведува Милиеуконтакт Македонија во партнерство со Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a, Torino, Италија. 


Повеќе за средбата прочитајте на линкот:

http://milieukontakt.mk/2018/10/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0/