Трета заедничка работилница во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“

Од 14 до 16 септември во хотел "Бистра" -Маврово, се одржа трета заедничка работилница во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“организирана од "Milieukontakt Macedonia". На овој настан учествуваше и преставник од нашата шпедиција. Учесниците се запознаа со критериумите за партнерства во различни ЕУ програми, какви партнери треба да имаат компаниите за заеднички настап на проекти од ЕУ програми и начините за пронаоѓање на партнери.


http://milieukontakt.mk/2018/09/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/