Научете повеќе 

Сите блог статии

Недоволна обработка или преработка

За да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од член 5 на Уредбата за спроведување на царинскиот закон постојат...

Прочитај повеќе

START UPS AND NEW BUSINESS APPROACH

A new approach to entrepreneurship - the opportunity to form a range of useful partnership

Прочитај повеќе

Reducing trade costs with wisely implemented trade facilitation.

Reducing trade costs with wisely implemented trade facilitation.

Прочитај повеќе