Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

Материјали без потекло употребени при производството на производи со потекло од една Договорна страна за која доказот за потекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите од Наслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царински давачки од секаков вид во Договорната страна извозник.

Повеќе информации во БАЗАТА НА ЗНАЕЊЕ

Поврзани блог статии